A Rátóti Legényanya
Schwajda György:

A Rátóti Legényanya

Előadás éve: 2010

Sokáig a nyugalom és a béke kicsiny szigete volt Rátót. Mígnem egy szép naponbeütött a „ménkű”, vagyis a demokrácia, s mindennek tetejébe megszületett a Megváltó, aki megtörte a bélaság (vagy a bénaság?) 1100 éves egyeduralmát. Felkavarodott a falu eddigi posványos állóvize. Itt már csak a felső hatalomsegíthet, megtámogatva némi égi segítséggel Szűz Mária képében.
Schwajda György, aki ironikus humorával úgy nevettet, hogy a nézőközben saját balgaságán, kicsinyességén is nevet, itt is görbe tükröt mutat aközönségnek. S aki jól figyel, közben rájön, hogy „Hiszen Rátót az egész világ!”
Röviden erről szól a Királyhelmecen működő Bodrogközi Színjátszóklegújabb darabja, Schwajda György : A rátóti legényanya című műve. E címhallatán nyilván sokan felkapják fejüket, s látják maguk előtt a Bélák balgacsapatát. Azt viszont bizonyára kevesebben tudják, hogy Schwajda György kisregényéből nemcsak nagysikerű filmet, de színművet is írt. A BodrogköziSzínjátszók most a kisregény és a színmű ötvözetéből készült, s általukdramatizált változatával mutatják be a „rátóti csupasz valóságot.”VagyUrambocsá´ , netán mindannyiunkét?
A csoport nem először nyúlt Schwajda-műhöz, hiszen néhány évvelezelőtt a Csoda című tragikomédia is hatalmas siker volt. A királyhelmecibemutatót, amelyre november 11-én került sor, követték a már szokásosversenyek. November 18-20. – Szepsi, Egressy Béni Országos Színjátszó
Fesztivál, majd november 26-28. – Mátészalka, Amatőr Színjátszó Találkozó.

 

Miért pont erre a darabra esett a választásuk?
A darabválasztás mindig hatalmas feladat elé állítja a csoportot,hiszen sok szempontot kell figyelembe venni. Elsősorban a tagok létszáma,életkoruk, valamint a darab mondanivalója az, ami alapján döntünk. A közönségelsősorban szórakozni szeretne, feledni a napi gondokat, ha beül egy színházielőadásra. Ezért mindenképpen komédiában gondolkodtunk, de nem azolcsóbbik fajtából. Mert nem csak nevettetni, de gondolkodtatni is szeretnénk.Ez a darab mindannyiunknak nagyon tetszett, de sajnos a kezdetekkor nemvolt meg hozzá a szükséges szereplőgárdánk. Hál´ Istennek szinte minden újdarabhoz sikerül megfertőzni a színjátszás vírusával néhány ifjú tehetséget, ígyvolt ez most is. Körülbelül nyár végére összeállt a teljes szereplőgárda.

 

Milyen volt a darab fogadtatása a versenyeken?
Egyértelműen hatalmas tetszést aratott, úgy Szepsiben, mintMátészalkán. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy mindkét versenyrőlsikerült elhoznunk a fesztivál Fődíját. Szepsiben ezen kívül miénk lett aTársadalmi zsűri díja, valamint Eperjessy Marika a Legjobb női szereplődíját kapta. Mátészalkán szintén több díjjal gazdagodtunk. Elnyertük afesztivál Fődíját, a darab Arany minősítést kapott, Eperjessy Marikát Színészifődíjjal , Tancsák Pétert pedig Alakítási díjjal jutalmazták Józsi szerepénekmegformálásáért.

Nem féltetek-e attól, hogy sokan, akik látták a nagysikerű filmet,önkéntelenül is összehasonlítják a kettőt?
Nagyon megnehezítette a próbafolyamatot, hogy ismertük a filmet, mivelszerettük volna a saját elképzeléseinket színpadra állítani, s nem lemásolniaz ismert jeleneteket. Megkönnyítette a dolgunkat, hogy a színmű szinteegyáltalán nem hasonlít a filmhez.

 

És hogyan fogadta a közönség?
A hazai bemutató hatalmas siker volt, teltház előtt játszottuk a darabot.Csak novemberben hatszor adtuk elő, a versenyeken és a hazai bemutatónkívül Kistárkányban, Debrődön és Dobrán.

 

Mutassuk be a csoport jelenlegi tagjait.
A régebbi tagok Eperjessy Mária, Rigó Katalin, Papp Ferdinánd, LackóPéter, Terebesi Gyula, Tancsák Péter, Dócs Péter, Körmöndi Andrea, RépásiJudit, Illés Csenge. Az új tagok Balogh Mónika, Szpisák Gyula, Suszter Attilaés Gerenyi Ervin. Nem kevésbé fontos szerepe van a súgónak, aki évek ótaTerebesi Irénke.
És akivel beszélgettem, a darab rendezője, Illésné Popália Irén.A sikerekhez gratulálunk, és kívánom, hogy minél többször és többhelyen szórakoztassák a közönséget ezzel a nagyszerű komédiával.

 

Illés Boglárka